Leaderboard Liga BM

Periode: Agustus 2021

Peringkat User Poin
1 Avatar RAKA RAYNATA 185
2 Avatar Felicia Ratnasari Soedjianto 7
3 Avatar Adit Cahyono 7
4 Avatar Thurneysen Simanjuntak 4
5 Avatar Putri Tanaya 2
6 Avatar Nabila shafira 2
7 Avatar Anastasia Rasita 2
8 Avatar Febrina Meliala 2
9 Avatar Jariah Indah 2
10 Avatar Wawa Aulia 2